Wrocławska studentka

Co by tu dużo opowiadać… Studiowanie we Wrocławiu to bardzo dobry pomysł. Mamy tu wiele uczelni państwowych (Uniwer­sy­tet Wrocław­ski, Po­li­tech­nika Wrocław­ska, Uniwer­sy­tet Przy­rod­ni­czy i Eko­nomicz­ny, Wyższa Sz­koła Ofi­cer­ska Wojsk Lądo­wych, Aka­de­mia Medycz­na, Aka­de­mia Wy­chowania Fi­zycz­nego, Aka­de­mia Sz­tuk Pięknych i Aka­de­mia Mu­zycz­na), ale także szeroką ofertę szkół wyższych niepublicznych. We Wrocławiu więc możemy studiować właściwie wszystko, a każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

WrocławAle przecież nie samą nauką człowiek żyje – mamy tu wiele innych atrakcji. Zacznijmy od ciekawego położenia pomiędzy pięcioma rzekami – a na bogatej ofercie kulturalnej kończąc (opera, teatr, festiwale muzyczne). Każdy, kto był tu chociaż raz – to wie – że życie nocne kwitnie i można się nieźle zabawić;)

Jestem Michalina – studiuje we Wrocławiu i kocham to miasto. Kocham tak bardzo – że chcę Wam co nieco opowiedzieć co tu się dzieje, co można ciekawego zrobić, co ciekawego można zobaczyć. Będzie też trochę o mnie, o mojej rodzinie, o moich pasjach, planach i życiowych decyzjach:) Zapraszam na mojego bloga!